Гігантський Шанс
Є запитання стосовно акції в ЖК Continent?
Залиште свої контактні данні, і ми передзвонимо Вам та відповімо на всі Ваші запитання!
Шалена акція від
найкращого житлового комплексу Бучі.
Як це було в минулому році
Умови акції

КУПУЙТЕ
квартиру* у нашому відділі продажу

ОТРИМУЙТЕ
сертифікат учасника акції

ПРИХОДЬТЕ
зі своїм сертифікатом на розіграш
ОТРИМУЙТЕ ГІГАНТСЬКИЙ ШАНС
виграти квартиру*
Правила проведення розіграшу призів рекламної акції «Гігантський шанс отримати квартиру*»
1. Організатор та виконавець розіграшу призів рекламної акції «Гігантський шанс отримати квартиру*»

(далі – «Розіграш»)
1.1. Організатором і виконавцем Розіграшу є громадянин України Горшков Олександр Павлович (ідентифікаційний код 2955607259), адреса: Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Горького (далі – «Організатор»).
1.2. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор створює Організаційний комітет (далі – «Оргкомітет»). Оргкомітет у своїх діях керується чинним законодавством України та Правилами і несе відповідальність за їх дотримання.
1.3. Розіграш проводиться з метою популяризації Житлового комплексу «Континент рей» в Україні.

2. Територія та період проведення Розіграшу
2.1. Розіграш проводиться на території м. Буча (далі - Територія) в період з 01.12.2018 року по 31.03.2019 року включно (далі – «Період проведення Розіграшу») у відповідності з правилами Розіграшу.
2.2. Період проведення Розіграшу може бути змінений Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

3. Учасники Розіграшу
3.1. Учасниками Розіграшу (далі – «Учасники Розіграшу» або «Учасник») можуть бути:
3.1.1. будь – який громадянин України (якому на момент проведення Розіграшу вже виповнилось 18 років) або
3.1.2. будь-яка юридична особа, яка зареєстрована в Україні згідно з чинним законодавством України, є платником податків на загальних підставах і не знаходиться у стані припинення діяльності,
3.1.3. які уклали у Період проведення Розіграшу правочини (в т.ч., але не виключно попередні договори), щодо придбання квартири в місті Буча за адресами: вул. Мозгового, 2, пров. О. Тихого, 2, 4, вул. Кожедуба, 8, вул. Тихого, 3, 3А, , які у Період проведення Розіграшу виконали, або виконають умови, щодо внесення гарантійних платежів не менш як 50% від суми вартості об'єкта нерухомості, що вказана у правочинах (в т.ч., але не виключно попередніх договорах), щодо придбання квартири за вищевказаними адресами і які ретельно і своєчасно виконали всі дії необхідні для участі в Розіграші, як зазначено у цих Правилах. Перелік квартир, що будуються, або збудовані, і які беруть участь в Акції визначається Організатором.
3.1.4 Для участі у Розіграші Учаснику необхідно в Період проведення Розіграшу здійснити всі наступні дії:
(А) укласти у Період проведення Розіграшу, правочини (в т.ч., але не виключно попередній договір), щодо придбання квартири за адресами: Мозгового, 2, пров. О. Тихого, 2, 4, вул. Кожедуба, 8, вул. Тихого, 3, 3А,. Перелік квартир, що будуються, або збудовані, і які беруть участь в Акції визначається Організатором.

(Б) виконати умови, щодо внесення гарантійних платежів не менш як 50% від суми вартості об'єкту нерухомості, що вказана у правочинах (в т.ч., але не виключно попередніх договорах), щодо придбання квартири за адресами: Мозгового, 2, пров. О. Тихого, 2, 4, вул. Кожедуба, 8, вул. Тихого, 3, 3А. Перелік квартир, що будуються, або збудовані, і які беруть участь в Акції визначається Організатором.

(В) отримати від Організатора Сертифікат для участі в рекламній акції.

3.2. В сертифікаті окрім іншого зазначається порядковий номер учасника, який в майбутньому буде відповідати номеру фішки, або фішок. В день проведення акції, але до розіграшу сертифікат обмінюються на фішку (фішки). Учасник самостійно закидає свою фішку (фішки) з порядковим номером у у пристрій барабан. Фішки з унікальними номерами розподіляються наступним чином.

- 1 (одна) Фішка надається учаснику за укладення вищевказаного Договору однокімнатної квартири;

- 2 (дві) Фішки надаються учаснику за укладення вищевказаного Договору двохкімнатної квартири;

- 3 (три) Фішки надаються учаснику за укладення вищевказаного Договору трьохкімнатної квартири;

- 4 (чотири) Фішки надаються учаснику за укладення вищевказаного Договору дворівневої квартири;

- 5 (п'ять) Фішок надаються учаснику за укладення вищевказаного Договору дворівневої квартири з терасою;

- 6 (шість) Фішок надаються учаснику за укладення вищевказаного Договору таунхауcу;

3.2.1. Фішки з унікальними номерами зберігаються в Організатора до проведення розіграшу.
3.3. Сертифікат на участь в Розіграшу в якому зазначено умови рекламної акції, правила Розіграшу, специфікація Призу, дата проведення Розіграшу, порядковий номер (номери) Фішок згідно обсягів та умов укладання Учасником правочину (в т.ч., але не виключно попередній договір), щодо придбання квартири за адресами: Мозгового, 2, пров. О. Тихого, 2, 4, вул. Кожедуба, 8, вул. Тихого, 3, 3А. підписуватимуться Організатором акції в двох примірниках.
3.4. Не визнаються Учасниками Розіграшу і не мають права брати в ньому участь члени Оргкомітету, представники Організатора, їх близькі родичі (включає батьків, дружину або чоловіка, дітей, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків), а також особи, які не відповідають умовам або не виконують умови Розіграшу.

4. Приз Розіграшу
4.1. Під призом розуміється можливість укладання між Організатором та Переможцем рекламної акції, правочину (в т.ч., але не виключно попереднього договору), щодо придбання у майбутньому квартири за адресою: Мозгового, 2 (далі – «Приз») на умовах продажу за 0,99 грн.
4.2. Кількість Призів: 1 (одна) штука.
4.3. Призовий фонд Розіграшу обмежений і складає зазначену в п. 4.2. кількість.
4.4. Організатор залишає за собою право збільшити кількість Призів Розіграшу або додатково включити в Розіграш інші Призи, не передбачені цими Правилами.
4.5. Відповідальність Організатора щодо видачі Призів обмежена виключно вищезгаданою кількістю Призів.
4.6. Заміна Призу Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.
4.7. Оподаткування осіб, які отримали Приз, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Умови визначення Переможця Розіграшу
5.1. Визначення Учасника, який отримає право на отримання Призу (далі - «Переможець»), здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури:
5.2. Визначення Переможця відбувається за допомогою жеребкування яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 14.03.2018 року за адресою пров. О.Тихого, 4, м. Буча за участю представників Оргкомітету Організатора.
5.2.1. Дата проведення жеребкування та визначення переможця може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.
5.3. Переможець буде визначений шляхом жеребкування серед групи Учасників Розіграшу. Жеребкування відбуватиметься з використанням пристрою – барабану. При жеребкуванні будуть використовуватись пластикові фішки з іменними номерами. Організатор формуватиме єдиний список унікальних номерів фішок, для подальшого проведення розіграшу та визначення переможця.
5.4. Результати визначення Переможця Розіграшу, якій отримає право на отримання Призу оформляються протоколом, який підписується представниками Оргкомітету та засвідчується з боку Організатора.
5.5. Результати Розіграшу, тобто інформація про Переможця, буде розміщена на сайті: https://my.continent.ua/gigant , а також Переможцю буде надіслано смс-повідомлення на його номер мобільного телефону та надіслано лист на його електронну адресу, зазначені в Сертифікаті на участь в Розіграшу.
5.6. Приз вручається Переможцю протягом 7 календарних днів з дати оприлюднення Результатів Розіграшу.

В разі неможливості Переможця отримати Приз з незалежних від Організатора причин до 18:00 на 8 календарний день з дати оприлюднення Результатів Розіграшу, або в разі письмової відмови Переможця від отримання Призу, зобов'язання з боку Організатора Розіграшу вважаються виконаними в повному обсязі».
5.7. Приз вручається Переможцю за адресою м. Буча, пров. Олекси Тихого, 4 за участю представників Оргкомітету Організатора. Всі витрати на оформлення Призу Переможець Розіграшу виконує за власний рахунок.
5.7. Детальні умови Розіграшу, а саме ці Правила, так само як і інша інформація, що стосується Розіграшу, розміщуються на сайті: https://my.continent.ua/gigant .

6. Переможець Розіграшу
6.1. Якщо Переможець Розіграшу з будь-яких причин, незалежних від Організатора, не має можливості отримати Приз (включно якщо номер мобільного телефона та адреса електронної пошти Учасника були не вказані), такий Учасник не має права на отримання Призу, жодних додаткових заохочень, компенсацій та інших виплат від Організатора».

7. Згода на обробку персональних даних Учасників Розіграшу
7.1. Взявши участь у Розіграші, Учасники надають Організатору свою згоду на обробку його (її) персональних даних, як суб'єкта персональних даних у значенні Закону України «Про захист персональних даних» у базі персональних даних (далі – БПД).
7.2. Метою, ціллю та призначенням обробки персональних даних суб'єкта персональних даних в БПД є укладення та виконання умов договорів та/або інших правочинів, укладених, ініційованих Учасником, реалізації положень законодавства, проведення PR-заходів, заходів прямого/непрямого маркетингу, здійснення заходів моніторингу якості наданих Учаснику Організатором послуг, забезпечення доведення до відома Учасника рекламної та/або іншої інформації, яка може його зацікавити для задоволення його потреб, забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання додаткових супутніх послуг Учаснику партнерами Організатора в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно Учасника в силу дотримання вимог законодавства, умов укладених договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов'язків і інтересів як Учасника, так і Організатора.
7.3. Суб'єкт персональних даних БПД надає право на обробку отриманих від нього персональних даних в обсязі, який визначається Організатором відповідно до сформульованої мети, та чинного законодавтсва України..
7.4. Організатор, як володілець БПД, вправі відповідно до чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) БПД та/або іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними право на обробку останніми персональних даних про суб'єкта персональних даних в межах визначеної мети та положень внутрішніх документів.
7.5. Строк зберігання персональних даних Учасника у БПД Організатора становить 7 років з дати отримання від Учасника згоди на обробку персональних даних;
7.6. Взявши участь у Розіграші, Учасник-суб'єкт персональних даних БПД засвідчує, що він ознайомлений про: включення його (її) персональних даних до БПД; про свої права, які визначені Законом України «Про захист персональних даних»; мету збору даних та осіб, яким передаються та/або можуть бути передані його (її) персональні дані.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Розіграшу:
8.1. Інформування щодо Правил та умов Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу та розміщення офіційних Правил та умов Розіграшу на web-сайті, який знаходиться в мережі Інтернет за наступною адресою: https://my.continent.ua/gigant . , а також може здійснюватися на розсуд Організатора за допомогою розсилки листів електронною поштою, смс-повідомлень на наявні в Організатора номери мобільних телефонів Учасників.
8.2. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Розіграшу. Зміни та/або доповнення цих Правил та умов Розіграшу можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Умови Розіграшу. Такі зміни і доповнення набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами і доповненнями до цих Правил.

9. Надання інформації
9.1. Для отримання Призу в рамках цього Розіграшу Учасник повинен надати Організатору інформацію (в т.ч. особисті дані), визначену даними Правилами.
9.2. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання Організатором наданої інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною і маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відео матеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у разі отримання призу, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
9.3. Організатор Розіграшу гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних. Надання інформації іншим особам можливе лише на підставах і в порядку, визначеному цими Правилами та/або чинним законодавством України.

10. Обмеження Розіграшу
10.1. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв'язку, будь-які помилки поштових, кур'єрських або інших служб, в результаті яких поштові та електронні відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
10.2. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання Призу Переможцем Розіграшу після їх одержання Переможцем згідно пунктів 5.6. і 5.7. цих Правил, та за неможливість Переможця Розіграшу скористатися Призом з будь-яких причин.
10.3. Організатор не вступає в будь-які спори щодо визнання будь-яких осіб Учасниками та прав на отримання Призів. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.4. Отримання призу допускається тільки особами, які є Учасниками.
10.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у тому числі інформації щодо персональних даних).
10.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Розіграшу є остаточними і не підлягають перегляду.
10.7. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

11. Інші умови Розіграшу
11.1. Організатор забезпечує об'єктивність та неупередженість визначення Переможця Розіграшу.
11.2. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. порядку та строків проведення Розіграшу та / або отримання Призу) вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші та отримання призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
11.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Розіграші всі Учасники Розіграшу погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати.

12. Застереження:
12.1. Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь - спочатку читайте уважно Правила Розіграшу.
12.2. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити Розіграш, навіть якщо таке припинення відбудеться до його закінчення. У такому випадку Переможець визначатися не буде. Інформація про припинення Розіграшу буде публікуватися на сайті: https://my.continent.ua/gigant.
12.3. Процедура визначення Учасників Розіграшу, які мають право одержати Приз, та Переможця Розіграшу не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за їхню участь в Розіграші.
12.4. Учасник Розіграшу, що бере участь у ньому, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну і безумовну згоду з ними.

12.5. У випадку розірвання Договору, який вказаний у п. 3.1.4, літера «А» цих Правил, переможцем акції, вважається, що він втратив право і на приз, який передбачений п. 4.1. (відповідний договір розривається в односторонньому порядку без застосування будь-яких штрафних санкцій до організатора).

Зв'яжіться з нами
Отримайте Гігантський Шанс виграти квартиру*
тільки для нових інвесторів

*під квартирою розуміється можливість укладання між Організатором
та Переможцем рекламної акції правочину на умовах продажу за 0,99грн
Made on
Tilda